Rozvoj kompetencí


Před začátkem práce na konceptu teambuildingu si se zákazníkem vydefinujeme, které kompetence chtějí u svých zaměstnanců rozvíjet. Nejčastější bývají týmová spolupráce, komunikace, rozdělení rolí v týmu, zvládání změny, plánování…

Pro samotné kotvení kompetencí je stěžejní práce kouče. Většinou se účastníci dělí do týmů a potom má každý z nich svého kouče, který s ním je po celou dobu akce. Kouč týmy odvádí na místa jednotlivých aktivit, čte zadání úkolů, odpovídá na otázky a hlavně poskytuje zpětnou vazbu z právě realizovaných aktivit. Zpětná vazba je primárně zaměřená na reflexi právě absolvovaného týmového zážitku.

K jednotnému postupu při poskytování zpětné vazby a také k jejímu zápisu slouží nejčastěji jednotné hodnotící formuláře, které budou koučové vyplňují v průběhu jednotlivých aktivit. Tyto formuláře také potom může mít k dispozici pracovník HR pro plánování dalšího osobního rozvoje zaměstnanců.

Při samotné zpětné vazbě kouč pracuje s cílenými otázkami.

Příklady otázek:

  • Jak se vám pracovalo?
  • Vzpomenete si na nějakou situaci, která je charakteristická pro nějakou z těchto kompetencí?
  • Jak jste se cítili ve své preferenci / nepreferenci?
  • Bylo pro vás něco překvapujícího?
  • Co si odnášíte?

Výstupem z hodnotících formulářů je také vždy závěrečná zpráva z celého teambuildingu.