Ratolest Brno – 5. element


  • realizace pro 30 zaměstnanců brněnské neziskové organizace Ratolest Brno
  • koncept 5. elementu byl koncepčně propojen na jednu z celosvětově nejpoužívanějších typologií MBTI
  • kompetenční model byl postaven na 4 temperamentech MBTI