Logo Deichmann

Deichmann – Hledání elixíru života


  • 2016 – realizace pěti běhů dvoudenního teambuildingového programu Hledání elixíru života pro firmu Deichmann
  • 2017 – realizace dalších deseti běhů 
  • teambuildingem prošlo přes 400 vedoucích pracovníků firmy Deichmann
  • program rozvíjel plánovací a vedoucí kompetence účastníků
  • Jako válečníci keltského kmene účastníci na závěr dostali přívěšek s Elixírem života v zelené barvě Deichmann.

O programu řekli:

Mgr. Nina Holoušová

Vedoucí oddělení  rozvoje lidských zdrojů pro ČR a SR

Na počátku naší spolupráce DEICHMANN a X-ELEMENT bylo výběrové řízení na dodavatele zážitkového programu pro celkem cca 160 vedoucích prodejen a oblastních vedoucích s mottem „Jako tým dokážeme víc, než každý sám“. Cílem bylo podpořit spolupráci jednotlivých prodejen a schopnost vidět firmu jako celek. Tomáš Kudrna při specifikaci zadání pečlivě naslouchal našim interním požadavkům, dotazoval se na naše vnitřní potřeby, rozvojové programy a cíle poptávaného tréninku. Dodal vítěznou nabídku a s ní produkt s názvem 5.element, který nás zaujal tím, že hravou formou rozvinul naše abstraktní zadání, které navíc propojil s naší interní 4-dimenzionální typologií pracovních stylů a motivů. Vznikl zážitkový program, který  podpořil vzájemnou spolupráci kolegů a kolegyň. Ukázal, že každý jsme jiný a vzájemně se potřebujeme, abychom dosáhli výborných výsledků a současně ukotvil používání interní typologie pracovních stylů v paralele s přírodními živly. Naše spolupráce pokračovala další 2 roky, kdy jsme program 5. element postupně rolovali na všechny pozice v prodeji a současně jsme vedoucím prodejen nabídli pokračující modul s názvem Elixír života, který v sobě skloubil úspěšné prvky z minulých běhů a navíc využil metodu LARP. X-ELEMENT pro nás každý rok realizoval i doplňkový program v podobě zajímavých workshopů i kondičních cvičení. Program zacílil vždy současně na několik důležitých oblastí – byl realizován pečlivě, systematicky, s nadšením týmu X-ELEMENT dávat i přijímat zpětnou vazbu, ochotně řešit nově vzniklé situace a přicházet s něčím novým. Pro účastníky byl připravený program motivační a velmi rádi na něj vzpomínají. Z pohledu HR se podařilo dosáhnout 2 základních cílů: hravou formou vysvětlit a opakovat typologii pracovních stylů a motivů v praxi, na bázi jíž je patrné, že ač jsme každý jiný, vzájemně se potřebujeme, abychom vytvořili skvělý tým. Programy posílili příjemnou a přátelskou atmosféru i firemní kulturu.