Logo Deichmann

Deichmann – 5. element


  • 2015 – realizace pěti běhů dvoudenního teambuildingového programu 5. element pro firmu Deichmann
  • 2016 – realizace dalších deseti běhů 5.elementu
  • 2017 – realizace pěti běhů 5. elementu
  • teambuildingem prošlo přes 600 zaměstnanců firmy Deichmann
  • program 5. element byl koncepčně navázán na interní typologii firmy Deichmann a při aktivitách účastníci dostávali zpětnou vazbu kotvenou touto typologií
  • jako 5. element účastníci sestavovali puzzle reflektující barevnou typologii Deichmann

 

O programu řekli:

Mgr. Nina Holoušová

Vedoucí oddělení  rozvoje lidských zdrojů pro ČR a SR
5. element – 4 v 1 – zábavně – naučné, sportovně – oddechové řešení

 

„Na počátku naší spolupráce DEICHMANN a X-ELEMENT bylo výběrové řízení na dodatele zážitkového programu pro celkem cca 500 vedoucích prodejen a oblastních vedoucích s mottem „Jako tým dokážeme víc, než každý sám“. Cílem bylo podpořit spolupráci jednotlivých prodejen a schopnost vidět firmu jako celek.

Tomáš Kudrna při specifikaci zadání velmi naslouchal našim interním požadavkům, dotazoval se na naše vnitřní potřeby, rozvojové programy a cíle poptávaného tréninku. Dodal vítěznou nabídku a s ní produkt s názvem 5.element, který nás zaujal tím, že hravou formou rozvinul naše abstraktní zadání, které navíc propojil s naší interní 4-dimenzionální typologií pracovních stylů a motivů – vznikl zážitkový program, který  podpořil vzájemnou spolupráci kolegů a kolegyň; ukázal, že každý jsme jiný a vzájemně se potřebujeme, abychom dosáhli výborných výsledků; a současně ukotvil používání interní typologie pracovních stylů v paralele s přírodními živly.

X-ELEMENT pro nás realizoval i doplňkový program v podobě zajímavých worshopů i kondičních cvičení. Program zacílil současně na několik důležitých oblastí – byl zrealizován pečlivě, systematicky, s nadšením týmu XELEMENT dávat i přijímat zpětnou vazbu, ochotně řešit nově vzniklé situace. Pro účastníky byl připravený program velmi motivační. Díky!“