Olympijský osmiboj


Teambuilding v duchu antických olympijských her

teambuilding, antika

 

Stručný popis akce:

Olympijský osmiboj je teambuilding postavený na zážitku pro účastníky a jeho cílem je stmelení týmu.  Koncept pracuje s tematikou antických olympijských her a využívá poutavých příběhů řecké mytologie. Je postaven na principech fair play, zdravého soutěžení a týmové spolupráce.

Účastníci budou principem náhody rozděleni do týmů a v nich je jejich úkolem projít osmi olympijskými disciplínami (stanovišti). Každé stanoviště je garantováno jednou z postav řecké mytologie (Herkules, bohyně Diana…) a ty tvoří příběhovou linku celé akce Olympijský osmiboj. Účastníci tak v týmech plní úkoly a souběžně prožívají jednotlivé poutavé příběhy, které mají za úkol je více vtáhnout do celkového dění.

 

 Cíle teambuildingu:

 • Pozitivně naladit účastníky, pomoci jim se navzájem více poznat a pomocí zážitku dosáhnout stmelení týmu

 

Průběh teambuildingu:

Jsou dva možné principy, na kterých lze akci postavit a z nichž si můžete vybrat:

 1. Kompetitivní
  • Týmy soutěží mezi sebou a vyhrává ten, který dosáhne na všech stanovištích nejvyššího počtu bodů
 2. Týmový
  • Jednotlivé týmy na stanovištích musí sesbírat určitý počet symbolického platidla, které v závěru akce dají s ostatními týmy dohromady a splní úkol. Všichni tak pracují na dosažení společného cíle, kterým může být cokoliv dle přání zadavatele (nalezení určitého symbolu nebo hodnoty, kterou chcete svým zaměstnancům předat, hodnotná odměna…)

 

Stanoviště jsou koncipovány jako kombinace fyzických a logických úkolů, které aktivují týmovou spolupráci a při nichž je potřeba využívat silných stránek jednotlivých členů týmu. Fyzické aktivity nejsou nikterak náročné a nevyžadují žádnou specifickou pohybovou dovednost.

Každý tým na začátku akce dostane na pergamenu mapu úkolů (stanovišť), které má navštívit a úspěšně absolvovat.

Stanoviště jsou koncipovány tak, aby v případě deště (mokrá varianta) bylo možné akci kompletně realizovat v prostorách hotelu.

 

Čím je tento teambuilding specifický:

 • Pracuje s posilováním silných stránek jednotlivců a s pozitivní motivací
 • Zajímavé příběhy z antické mytologie a prostředí olympijských her
 • Aktivity uvedené v této nabídce jsme již v různých obměnách realizovali pro více než 700 účastníků našich akcí

 

Jednotlivá stanoviště:

Každé stanoviště je přiřazeno jednomu příběhu z Řecké antické mytologie či historické postavě.

 1. Heraklův kyj
 2. Minotaurův labyrint
 3. Lukostřelecká výzva bohyně Diany
 4. Pythagorova šifra
 5. Zápas řecko – římský
 6. V kůži Gorgony
 7. Ambrozie vůně bohů
 8. Sítě tkadleny Arachné

Reference

logo axa

AXA – Olympijský osmiboj

V září 2018 jsme realizovali teambuilding Olympijský osmiboj pro 80 zaměstnanců firmy AXA v hotelu Luna na Vysočině. O programu řekli: Zuzana Prätorius Executive Assistant to CEO & CFO AXA Management Services s.r.o. „V září 2018 jsem společně se společností X-element zorganizovali pro našich 80 zaměstnanců z různých lokalit Olympijský Osmiboj.  Cílem bylo spolupracovat jako tým, poznat své…
Číst dál