Metodika


Naše teambuildingové akce jsou postaveny na 3 základních prvcích:

Teambuilding chápeme jako komplexní systém, kdy je často rozdíl mezi zadavatelem a pak cílovým účastníkem akce. Tyto role se snažíme co nejprecizněji se zákazníkem nastavit a podle nich stavět samotný program akce. Pro HR (human resources) větších firem je většinou primární rozvoj kompetencí, na kterém poté stavíme celý program. Při práci s kompetenčními modely čerpáme z našich dlouholetých zkušeností s AC a DC (assessment a development center).

Pro samotné účastníky akce je nejdůležitější zážitek. A pro jejich vtažení do děje požíváme velmi často prvky LARP.


Rozvoj kompetencí

Před začátkem práce na konceptu teambuildingu si se zákazníkem vydefinujeme, které kompetence chtějí u svých zaměstnanců rozvíjet. Nejčastější bývají týmová spolupráce, komunikace, rozdělení rolí v týmu, zvládání změny, plánování…

Pro samotné kotvení kompetencí je stěžejní práce kouče. Většinou se účastníci dělí do týmů a potom má každý z nich svého kouče, který s ním je po celou dobu akce. Kouč týmy odvádí na místa jednotlivých aktivit, čte zadání úkolů, odpovídá na otázky a hlavně poskytuje zpětnou vazbu z právě realizovaných aktivit. Zpětná vazba je primárně zaměřená na reflexi právě absolvovaného týmového zážitku.

K jednotnému postupu při poskytování zpětné vazby a také k jejímu zápisu slouží nejčastěji jednotné hodnotící formuláře, které budou koučové vyplňují v průběhu jednotlivých aktivit. Tyto formuláře také potom může mít k dispozici pracovník HR pro plánování dalšího osobního rozvoje zaměstnanců.

Při samotné zpětné vazbě kouč pracuje s cílenými otázkami.

Příklady otázek:

  • Jak se vám pracovalo?
  • Vzpomenete si na nějakou situaci, která je charakteristická pro nějakou z těchto kompetencí?
  • Jak jste se cítili ve své preferenci / nepreferenci?
  • Bylo pro vás něco překvapujícího?
  • Co si odnášíte?

Výstupem z hodnotících formulářů je také vždy závěrečná zpráva z celého teambuildingu.


LARP

Začněmě prvně vysvětlením pojmu.

LARP tedy Live Action Role Playing.

Tedy v českém překladu jde o Hraní rolí, tedy takové velmi interaktivní divadlo, kde sami účastníci ovlivňují děj.

Proč právě LARP ?

 

V současné době je velice moderní pořádání různých assesment center a jiných kolektivních aktivit, abychom našli buď správného kolegu, nebo utužili právě vzniklý či stávající kolektiv. V tomto případě můžeme tyto aktivity spojit příjemně v jednu. Potřebujete zjistit jestli člověk na vedoucí pozici opravdu lidi stále dokáže vést? Dejte mu roli vůdce skupiny, která musí společně plnit nějaký úkol.

Potřebujete najít mezi pracovníky určitý typ člověka a sami nad někým přemýšlíte? Dejte jim takovou roli jakou byste po nich chtěli. Sledujte jak reagují oni sami a jak reaguje zbytek týmu.

Chcete zjistit naprosto jednoduchou hravou formou jak se vnímají kolegové navzájem? Jednoduše jim postavíme postavu/roli na dvou věcech jak oni vnímají samy sebe, a pak jako ho vnímá kolektiv.

K čemu LARP  ?

Krom věcí popsaných výše se jedná o hru, kterou můžeme nastavit přesně podle vašich představ a potřeb Vaší firmy. Je to zároveň zábavná a vzdělávací aktivita zároveň. Lidé si oddechnou, ale zároveň stále, řeší plánují a dochází k nějakému konci. Výsledku, který je jednak vidět jako konec příběhu, ale zároveň je pro Vás i výstupem toho co vy sami chcete zjistit nebo zdokonalit. Stále je to hra, která bude mít hodnotu v podobě zážitků pro všechny zúčastněné. Ať už v podobě originálních situací, dialogů či jen fotek z akce, která se běžně nedělá.

Co všechno LARP nabízí a jak to funguje?

Akce jsou uzpůsobené přímo Vám na míru. Jedná se konkrétní scénář. Například vyšetřování vraždy, hledání poklady nebo jen konverzační diplomatické zjišťování informací. Vše tohle může být ozvláštněno i akční vložkou s měkčenými zbraněmi. Takže i malé pracovní neshody se dají vyřešit bezpečnou formou:-) Vše probíhá v kostýmech uzpůsobených pro potřeby konkrétní hry.

Zároveň se zde vyskytují další hráči/postavy které mohou skupině radit nebo nějak jinak konkrétně pomoci. Je možné hrát tedy v budovách nebo vytvořit i outdoorovou variantu. Všeobecná výhoda je absolutní variabilita celého scénáře, který se vytváří přímo pro Vás. Celková hra může zabrat několik hodin nebo celý den, to je čistě na Vašem zvážení. Optimální čas pro kratší scénář jsou cca 4 hodiny. Kostýmy, zbraně, zázemí, scénáře. Vše je připraveno přímo na hru. Vy se o nic dalšího starat nemusíte.

Závěr

LARP je prostě edukativní zábava u které se můžete stát kýmkoliv chcete, Prožít něco co jste prožít vždycky chtěli a zároveň o sobě a ostatních zjistit i něco víc než si stihnete říct u pracovního oběda. Napsat se o tom dá mnoho, ale zažít si to. To je úplně o něčem jiném.